apply a stamp/watermark to a given document at each checkout?

Help us to improve OpenKM! Be part of the Open Source Community.
Forum rules
Please, before asking something see the documentation wiki or use the forum search function.
Post Reply
Lylyhannah
Fresh Boarder
Fresh Boarder
Posts: 1
Joined: Tue Jan 22, 2019 7:21 am

apply a stamp/watermark to a given document at each checkout?

Post by Lylyhannah » Tue Jan 22, 2019 7:26 am

Dịch vụ viết assignment lên kế hoạch viết bài assignment
Trong bài viết này, Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ với bạn cách lên kế hoạch cho bài assignment. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo viết luận văn tiếng anh của Tổng đài luận văn 1080.
Image
Sử dụng bản đồ hoặc kế hoạch của bạn
Viết assignment bằng cách sử dụng bản đồ hoặc kế hoạch của bạn để hướng dẫn bạn. Khi bạn viết, bạn cũng có thể có được những ý tưởng mới hoặc suy nghĩ về những ý tưởng theo những cách hơi khác nhau. Điều này là tốt, nhưng kiểm tra lại bản đồ hoặc kế hoạch của bạn để đánh giá xem ý tưởng đó có phù hợp với kế hoạch hoặc đoạn mà bạn đang viết vào thời điểm đó không. Xem xét: Trong đoạn nào nó phù hợp nhất? Làm thế nào để nó liên kết đến các ý tưởng bạn đã thảo luận?
Tham khảo thêm: Cách viết essay xin học bổng mới nhất 2019
Lập kế hoạch đoạn
Đối với mỗi đoạn, hãy nghĩ về ý chính mà bạn muốn truyền đạt trong đoạn đó và viết một câu chủ đề rõ ràng cho người đọc biết bạn sẽ nói về điều gì. Một ý tưởng chính không chỉ là một phần nội dung mà bạn tìm thấy khi bạn đang nghiên cứu, nó thường là một điểm mà bạn muốn đưa ra về thông tin mà bạn đang thảo luận. Xem xét cách bạn sẽ thảo luận về ý tưởng đó (kế hoạch đoạn văn là gì). Ví dụ, bạn có: liệt kê một số ý tưởng, so sánh và đối chiếu quan điểm của các tác giả khác nhau, mô tả các vấn đề và giải pháp, hoặc mô tả nguyên nhân và hậu quả?
Sử dụng các từ liên kết trong suốt đoạn văn. Ví dụ:
Danh sách các đoạn nên bao gồm các từ như:
Additionally, similarly, furthermore, next, another example, as well, another, firstly, secondly, thirdly, finally, and so on.
Các đoạn nhân quả nên bao gồm các từ như: as a result, consequently, results indicated, therefore, outcomes included,, and so on.
So sánh và các đoạn tương phản nên bao gồm các từ như: by contrast, on the other hand,conversely, similarly, in a similar way, alternatively, and so on.
Các đoạn giải pháp cho vấn đề nên bao gồm các từ như: other concerns were overcome by, outcomes included, identified problems included, and so on.
Chú thích:
Một số đoạn có thể bao gồm hai kế hoạch, ví dụ như một danh sách các vấn đề và giải pháp. Nó thường rõ ràng hơn khi bạn chỉ lên một kế hoạch cho mỗi đoạn.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết assignment của Tổng đài luận văn 1080 nhé.
Các đoạn liên kết:
Nhìn vào kế hoạch hoặc bản đồ của bạn và quyết định các khái niệm chính liên kết các phần khác nhau của công việc của bạn. Có một ý tưởng mà cứ lặp đi lặp lại trong các phần khác nhau? Đây có thể là một chủ đề mà bạn có thể sử dụng để liên kết các ý tưởng giữa các đoạn văn. Hãy thử sử dụng các từ liên kết (được nêu ở trên) để báo hiệu cho người đọc của bạn cho dù bạn đang nói về những ý tưởng tương tự, cho dù bạn đang so sánh và đối chiếu, v.v. Hướng mà suy nghĩ của bạn đang thực hiện trong bài luận nên rất rõ ràng cho người đọc của bạn. Các từ liên kết sẽ giúp bạn làm cho hướng này rõ ràng.
Các phần khác:
Mặc dù các loại bài assignment khác nhau có các yêu cầu khác nhau cho các phần khác nhau của bài luận, nhưng có một số nguyên tắc chung để viết giới thiệu, thân bài và kết luận. Luôn kiểm tra loại bài tập mà bạn đang được yêu cầu và xem xét đâu sẽ là cách thích hợp nhất để lên cấu trúc kiểu viết đó.
Hãy nhớ rằng trong hầu hết (không phải tất cả) các tác vụ viết, đặc biệt là các tác vụ ngắn (1.000 đến 2.000 từ), bạn sẽ không viết các tiêu đề như giới thiệu và kết luận. Không bao giờ sử dụng tiêu đề cho phần thân bài.
Viết lời giới thiệu:
Giới thiệu cần cung cấp thông tin chung về chủ đề. Thông thường, chúng bao gồm:
- Bối cảnh hoặc định hướng chung cho chủ đề để người đọc có sự hiểu biết chung về lĩnh vực bạn đang thảo luận.
- Một bản phác thảo về các vấn đề sẽ và sẽ không được thảo luận trong bài tiểu luận (đây không phải là một danh sách chi tiết về các ý tưởng mà bạn sẽ thảo luận). Một phác thảo nên là một tổng quan chung về các lĩnh vực mà bạn sẽ khám phá.
- Một luận điểm hoặc ý chính là câu trả lời của bạn cho câu hỏi.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết assignment của Tổng đài luận văn 1080. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tổng đài luận văn 1080 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Giá làm luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.
Tham khảo thêm: https://linkhay.com/link/2578868/dich-v ... y-tin-so-1
Last edited by Lylyhannah on Sat Apr 20, 2019 7:27 am, edited 1 time in total.

jllort
Moderator
Moderator
Posts: 10771
Joined: Fri Dec 21, 2007 11:23 am
Location: Sineu - ( Illes Balears ) - Spain
Contact:

Re: apply a stamp/watermark to a given document at each checkout?

Post by jllort » Fri Jan 25, 2019 7:44 pm

It can be done. But several consideration -> watermark only have sense with PDF files ( not all your files might be PDF ), also should be created a new event ( or patch existing code ) to be sure each time you retrieve the content of a document on edition, previouly the document is stamped.

Watermark at downalod for edition is quite strange, for me might be it have more sense when uploading ? also editing PDF file it is something not much confortable.

About OpenKM compilation, I suggest you download OpenKM development environment what comes with everything ready to be used. If you have ever worked with eclipse should be easy to you get OpenKM compiled, really it is ready to check out and build.

Post Reply